Resultaten eindtoets
Toelichting van de school
Om te komen tot een gefundeerd advies bij de verwijzing naar het voortgezet onderwijs hanteert De Westbroek, evenals de elf andere basisscholen van Stichting Fedra, in groep 8 een andere toetsingsprocedure. We werken daarbij samen met het Voortgezet onderwijs in Velsen en Haarlem (o.a. het Mendelcollege, het Schotercollege, het Vellesancollege, het Ichthuslyceum, het Technisch college). Een onafhankelijk bureau neemt drie toetsen bij de kinderen af: de NIO (een intelligentietest), de LMT (de Leer Motivatie Test) en ‘drempeltoetsen’ (begrijpend lezen, lezen, spelling en rekenen).
Twee keer per jaar meten we hoe de leerlingen presteren in verhouding tot het landelijk gemiddelde. We gebruiken hiervoor toetsen van het CITO LOVS (Leerling en Onderwijs Volg Systeem). Met dit systeem volgen we de ontwikkeling van de kinderen over een langere periode en toetsen we het niveau van de individuele leerling aan objectieve normen. We gebruiken het CITO LOVS ook om in groep 8 het advies te onderbouwen voor een school voor Voortgezet Onderwijs.
Wat waren de gemiddelde scores op de IEP Eindtoets in de afgelopen jaren?
 
School: 86,7School: 86,7School: 78,0School: 86,7Inspectie-ondergrens: 80,0Inspectie-ondergrens: 80,0
 
Schoolscore
Inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep
Schoolvergelijkingsgroep: deze school wordt in het meest recente jaar vergeleken met het gemiddelde van basisscholen in Nederland met een overeenkomende eindtoets en met % gewogen leerlingen. De hier getoonde schoolscore(s) kunnen afwijken van de door de Inspectie berekende score(s), zie i voor meer uitleg.
Wat waren de gemiddelde resultaten van de eindtoetsen de afgelopen jaren?
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
Aantal leerlingen:
22
16
6
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
Percentage gewogen leerlingen op school:
0 %
0 %
5 %
Score
Score
Score
78,0
21 meetellende toetsscores
IEP Eindtoets
 
86,7
13 meetellende toetsscores
IEP Eindtoets
 
 
<5 meetellende toetsscores
IEP Eindtoets
Het aantal meetellende toetsscores is kleiner dan 5. De gemiddelde score wordt daarom niet getoond.