Schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs
Toelichting van de school
De leerlingen van groep 8 van cb De Westbroek krijgen jaarlijks in maart hun definitieve schooladvies mee. Om u een indruk te geven van de uitstroomadviezen in het schooljaar 2014-2015 : 1 basisberoepsgerichte leerweg, 7 kaderberoepsgerichte leerweg, 4 Theoretische leerweg(MAVO), 7 HAVO en 10 VWO.Als school zijn we uiteraard blij zijn met de cijfers, maar nog veel belangrijker is, dat we vinden dat elk kind trots mag zijn op de geleverde prestatie over acht jaar. Ieder kind heeft zich naar vermogen bij ons ontwikkeld. Behalve met schoolse vaardigheden, sturen we onze leerlingen ook op pad met vaardigheden op het gebied van algemene kennis van de wereld om hen heen, sociale vaardigheden voor de omgang met zichzelf en de ander, religieus besef en normen- en waardenbesef. Hierdoor denken we dat onze leerlingen goed voorbereid de stap naar het voortgezet onderwijs kunnen maken.
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2013-2014?
Vergelijkingsgroep: 2,5% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 8,3% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 2,1% van de leerlingen kreeg vmbo-k / vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 21,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 6,5% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.Vergelijkingsgroep: 22,0% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 8,5% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.Vergelijkingsgroep: 22,6% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 9,7% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.School: 3,2% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 3,2% van de leerlingen kreeg vmbo-k / vmbo-(g)t advies.School: 22,6% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 3,2% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t / havo advies.School: 22,6% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 9,7% van de leerlingen kreeg havo / vwo advies.School: 25,8% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Voor deze indicator zijn vergelijkingsgroepen gemaakt op basis van onderwijstype en het percentage gewichtenleerlingen op de school.
Deze school valt in de vergelijkingsgroep 0-5% gewichtenleerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2013-2014 en waar kwamen ze in 2014-2015 terecht?
Deze informatie is eind van dit jaar beschikbaar
Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2012-2013?
Vergelijkingsgroep: 2,6% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.Vergelijkingsgroep: 1,5% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 4,8% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.Vergelijkingsgroep: 16,4% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.Vergelijkingsgroep: 21,0% van de leerlingen kreeg havo advies.Vergelijkingsgroep: 30,0% van de leerlingen kreeg vwo advies.School: 20,0% van de leerlingen kreeg vmbo-b advies.School: 4,0% van de leerlingen kreeg vmbo-b / vmbo-k advies.School: 8,0% van de leerlingen kreeg vmbo-k advies.School: 4,0% van de leerlingen kreeg vmbo-(g)t advies.School: 32,0% van de leerlingen kreeg havo advies.School: 32,0% van de leerlingen kreeg vwo advies.
Voor deze indicator zijn vergelijkingsgroepen gemaakt op basis van onderwijstype en het percentage gewichtenleerlingen op de school.
Deze school valt in de vergelijkingsgroep geen gewichtenleerlingen.
Welke schooladviezen kregen de leerlingen in 2012-2013 en waar kwamen ze in 2013-2014 terecht?
Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% van de leerlingen met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-b / vmbo-k.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% van de leerlingen met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 12,0% van de leerlingen met een vmbo-b advies uitgestroomd naar vmbo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo-b.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 8,0% van de leerlingen met een vmbo-k advies uitgestroomd naar vmbo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies uitgestroomd naar vmbo-(g)t.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 28,0% van de leerlingen met een havo advies uitgestroomd naar havo / vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 4,0% van de leerlingen met een havo advies uitgestroomd naar havo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 12,0% van de leerlingen met een vwo advies uitgestroomd naar vwo.Van alle leerlingen die zijn uitgestroomd, is 20,0% van de leerlingen met een vwo advies uitgestroomd naar havo / vwo.
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-b advies in 2012-2013 in 2013-2014 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies in 2012-2013 in 2013-2014 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 22,4% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo.Vergelijkingsgroep: 37,0% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-b.Vergelijkingsgroep: 30,7% van de leerlingen met een vmbo-b advies kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.School: 60,0% van de leerlingen met een vmbo-b advies  kwam terecht op vmbo.School: 20,0% van de leerlingen met een vmbo-b advies  kwam terecht op vmbo-b.School: 20,0% van de leerlingen met een vmbo-b advies  kwam terecht op vmbo-b / vmbo-k.
 
Vergelijkingsgroep: 20,4% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies kwam terecht op vmbo-b.School: 100,0% van de leerlingen met een vmbo-b / vmbo-k advies  kwam terecht op vmbo-b.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-k advies in 2012-2013 in 2013-2014 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vmbo-(g)t advies in 2012-2013 in 2013-2014 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 19,3% van de leerlingen met een vmbo-k advies kwam terecht op vmbo.School: 100,0% van de leerlingen met een vmbo-k advies  kwam terecht op vmbo.
 
Vergelijkingsgroep: 44,7% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies kwam terecht op vmbo-(g)t.School: 100,0% van de leerlingen met een vmbo-(g)t advies  kwam terecht op vmbo-(g)t.
 
    
Waar kwamen de leerlingen met een havo advies in 2012-2013 in 2013-2014 terecht?
 
Waar kwamen de leerlingen met een vwo advies in 2012-2013 in 2013-2014 terecht?
 
Vergelijkingsgroep: 12,4% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo.Vergelijkingsgroep: 50,8% van de leerlingen met een havo advies kwam terecht op havo / vwo.School: 12,5% van de leerlingen met een havo advies  kwam terecht op havo.School: 87,5% van de leerlingen met een havo advies  kwam terecht op havo / vwo.
 
Vergelijkingsgroep: 18,3% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op havo / vwo.Vergelijkingsgroep: 68,6% van de leerlingen met een vwo advies kwam terecht op vwo.School: 62,5% van de leerlingen met een vwo advies  kwam terecht op havo / vwo.School: 37,5% van de leerlingen met een vwo advies  kwam terecht op vwo.