Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 214,2 leerlingen.School: 90 leerlingen.
Toelichting van de school
We zien een duidelijke groei in leerlingenaantal. Door ons gepersonaliseerd onderwijsaanbod, het kunnen leren op eigen leertempo, de hoge mate van begeleiding en het werken in ateliers, kiezen steeds meer ouders voor onze school. Meestal begint het kind bij ons in groep 1, soms stroomt het kind later in. Dit noemen we zij-instroom.