Toelichting van de school
Deze ruimte is gereserveerd voor een toelichting.
Schooladvies en plaatsing
Zitten de leerlingen in 2017-2018 in leerjaar drie op, boven of onder het niveau van hun basisschooladvies?
School: 21,4% (let op: <5) van de brj leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 78,6% van de brj leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.School: 9,8% van de vmbo-(g)t leerlingen zit in leerjaar drie onder het niveau van hun basisschooladvies.School: 27,9% van de vmbo-(g)t leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 62,3% van de vmbo-(g)t leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.School: 4,0% (let op: <5) van de havo leerlingen zit in leerjaar drie onder het niveau van hun basisschooladvies.School: 58,0% van de havo leerlingen zit in leerjaar drie boven het niveau van hun basisschooladvies.School: 38,0% van de havo leerlingen zit in leerjaar drie op het niveau van hun basisschooladvies.
 
 
 
Op niveau van basisschooladvies
 
 
 
Boven niveau van basisschooladvies
 
 
 
Onder niveau van basisschooladvies