Schoolklimaat en veiligheid
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2018-2019?
School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 8,8School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 6,1
Aantal leerlingen: 993 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 97
Bron: Kwaliteitscholen
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2018-2019, uitgesplitst naar onderwijssoort?
 
Schoolklimaat
Veiligheid
brj
School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 7,1
School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 8,4
vmbo-(g)t
School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 6,2
School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 8,8
havo
School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 5,6
School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 8,7
vwo
School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 5,6
School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,0
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2018-2019, uitgesplitst naar vraag?
Schoolklimaat
 
Gemiddeld cijfer
 
Hoe tevreden ben je over de sfeer op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 5,7
 
Hoe tevreden ben je over de omgang met andere leerlingen van jouw school?
 
School: gemiddeld cijfer is 5,8
 
Ga je met plezier naar school?
 
School: gemiddeld cijfer is 5,6
 
Hoe tevreden ben je over de veiligheid op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 7,6
 
Hoe duidelijk vind je de regels op school?
 
School: gemiddeld cijfer is 6,0
 
Hoe tevreden ben je over hulp die je van school krijgt bij persoonlijke problemen?
 
School: gemiddeld cijfer is 5,7
(* 31% n.v.t.)
Hoe tevreden ben je over wat school doet tegen pesten?
 
School: gemiddeld cijfer is 5,9
 
Veiligheid
 
Gemiddeld cijfer
 
Ben je de afgelopen drie maanden gepest door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 8,8
helemaal niet
Ben je de afgelopen drie maanden online gepest door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,3
helemaal niet
Hebben leerlingen van deze school jou de afgelopen drie maanden expres lichamelijk pijn gedaan?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 8,9
helemaal niet
Ben je de afgelopen drie maanden gediscrimineerd door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 8,2
helemaal niet
 
School
 
* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met 'niet van toepassing'.
Bron: Kwaliteitscholen
  
Wat is het veiligheidsbeleid van de school?
Klik op het icoon:
Welk anti-pestprogramma wordt uitgevoerd op de school?
zie bijlage
Wij hanteren een zelf ontworpen anti-pestprogramma.
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
 
 
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?