Schoolklimaat en veiligheid
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,2Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,0School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,1School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 6,1
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 14 juni 2018.
Aantal leerlingen: 916 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 494
Bron: LAKS
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2017-2018, uitgesplitst naar onderwijssoort?
 
Schoolklimaat
Veiligheid
brj
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,4School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 6,5
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,4School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,0
vmbo
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,1School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 6,2
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,1School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,4
vmbo-(g)t
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,7School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 5,6
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,2School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,1
havo
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,9School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 6,2
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,4School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,0
vwo
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,2School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 5,8
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,5School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,2
 
 
 
 
Vergelijkingsgroep
 
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2017-2018, uitgesplitst naar vraag?
Schoolklimaat
 
Gemiddeld cijfer
 
Hoe tevreden ben je over de sfeer op school?
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,1School: gemiddeld cijfer is 6,2
 
Hoe tevreden ben je over de omgang met andere leerlingen van jouw school?
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,1School: gemiddeld cijfer is 6,2
 
Ga je met plezier naar school?
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5School: gemiddeld cijfer is 5,6
 
Hoe tevreden ben je over de veiligheid op school?
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,6School: gemiddeld cijfer is 6,7
 
Hoe duidelijk vind je de regels op school?
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,0School: gemiddeld cijfer is 6,4
 
Hoe tevreden ben je over hulp die je van school krijgt bij persoonlijke problemen?
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,9School: gemiddeld cijfer is 5,4
(* 33% n.v.t.)
Hoe tevreden ben je over wat school doet tegen pesten?
 
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5School: gemiddeld cijfer is 5,8
 
Veiligheid
 
Gemiddeld cijfer
 
Ben je de afgelopen drie maanden gepest door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,1Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,1
helemaal niet
Ben je de afgelopen drie maanden online gepest door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,3Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,5
helemaal niet
Hebben leerlingen van deze school jou de afgelopen drie maanden expres lichamelijk pijn gedaan?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 9,2Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,1
helemaal niet
Ben je de afgelopen drie maanden gediscrimineerd door leerlingen van deze school?
heel vaak
School: gemiddeld cijfer is 8,7 Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,2
helemaal niet
 
School
| Vergelijkingsgroep
* Een deel van de respondenten heeft deze vraag beantwoord met 'niet van toepassing'.
Bron: LAKS
  
Wat is het veiligheidsbeleid van de school?
Klik op het icoon:
Welk anti-pestprogramma wordt uitgevoerd op de school?
zie bijlage
Wij hanteren een zelf ontworpen anti-pestprogramma.
Heeft de school een anti-pestcoördinator en/of vertrouwenspersoon?
Anti-pestcoördinator
Vertrouwenspersoon
 
 
Welke informatie heeft de school nog meer beschikbaar gesteld?