Schoolklimaat en veiligheid
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2018-2019?
School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 8,8School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 6,1
Aantal leerlingen: 993 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 97
Bron: Kwaliteitscholen