Schoolklimaat en veiligheid
Hoe tevreden zijn de leerlingen over het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 9,2Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,0School: gemiddeld cijfer voor Veiligheid is 9,1School: gemiddeld cijfer voor Schoolklimaat is 6,1
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 14 juni 2018.
Aantal leerlingen: 916 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 494
Bron: LAKS