Examencijfers
Wat zijn de gemiddelde eindcijfers van de school in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: 6,8 op het vwo.Vergelijkingsgroep: 6,5 op het havo.Vergelijkingsgroep: 6,5 op het vmbo-(g)t.School: 6,3 op het vwo.School: 6,4 op het havo.School: 6,5 op het vmbo-(g)t.
Wat waren de gemiddelde eindcijfers van de school de afgelopen jaren?
6,3 op het vwo in 2017-2018.6,4 op het havo in 2017-2018.6,5 op het vmbo-(g)t in 2017-2018.6,5 op het vwo in 2016-2017.6,5 op het havo in 2016-2017.6,2 op het vmbo-(g)t in 2016-2017.6,7 op het vwo in 2015-2016.6,6 op het havo in 2015-2016.6,2 op het vmbo-(g)t in 2015-2016.
Wat zijn de gemiddelde examencijfers per onderwijssoort de afgelopen jaren?
 
2015-2016
 
2016-2017
 
2017-2018
 
 
School-examen
Centraal examen
Eindcijfer
 
School-examen
Centraal examen
Eindcijfer
 
School-examen
Centraal examen
Eindcijfer
 
vmbo-(g)t
6,2
6,1
6,2
 
6,3
6,0
6,2
 
6,5
6,3
6,5
 
havo
6,4
6,6
6,6
 
6,5
6,3
6,5
 
6,4
6,2
6,4
 
vwo
6,7
6,7
6,7
 
6,6
6,1
6,5
 
6,4
6,0
6,3
 
Wat zijn de gemiddelde examencijfers per vak in 2017-2018?
 
Schoolexamen
 
Centraal examen
 
Eindcijfer
 
School
Vergelijkings- groep
 
School
Vergelijkings- groep
 
School
Vergelijkings- groep
vmbo-(g)t
6,5
6,6
 
6,3
6,3
 
6,5
6,5
Aardrijkskunde
6,3
6,4
 
5,9
6,2
 
6,1
6,3
Arabische taal
6,5
7,8
 
7,1
7,9
 
7,0
7,9
Biologie (oud)
6,5
6,4
 
6,4
6,2
 
6,5
6,4
Duitse taal
6,1
6,4
 
5,9
6,0
 
5,9
6,2
Economie
6,1
6,3
 
5,6
6,1
 
5,9
6,2
Engelse taal
6,7
6,7
 
6,5
6,6
 
6,7
6,7
Franse taal
6,3
6,6
 
5,8
6,2
 
6,1
6,4
Geschiedenis en staatsinrichting
6,2
6,5
 
6,2
6,4
 
6,3
6,5
Kunstvakken II beeldende vakken - handvaardigheid/handenarbeid
6,5
6,7
 
6,5
6,3
 
6,5
6,5
Maatschappijleer (gemeenschappelijk deel)
7,2
7,0
    
7,3
7,0
Natuur- en scheikunde I
6,8
6,4
 
6,1
6,2
 
6,5
6,3
Natuur- en scheikunde II
6,3
6,4
 
6,1
6,3
 
6,3
6,4
Nederlandse taal
6,1
6,5
 
6,3
6,2
 
6,3
6,4
Turkse taal
7,1
7,2
 
7,2
6,8
 
7,2
7,0
Wiskunde
6,3
6,5
 
6,7
6,6
 
6,6
6,6
havo
6,4
6,5
 
6,2
6,3
 
6,4
6,5
Aardrijkskunde
6,3
6,3
 
6,2
6,4
 
6,3
6,3
Arabische taal en literatuur (elementair)
7,7
7,7
    
8,0
8,0
Biologie
6,6
6,2
 
5,9
6,0
 
6,2
6,1
Duitse taal en literatuur
6,3
6,4
 
4,4
6,0
 
5,0
6,2
Economie
5,8
6,2
 
6,3
6,2
 
6,1
6,2
Engelse taal en literatuur
6,3
6,6
 
6,9
6,9
 
6,6
6,8
Franse taal en literatuur
6,7
6,4
 
6,5
6,0
 
6,6
6,2
Geschiedenis
6,3
6,3
 
6,1
6,3
 
6,2
6,3
Kunst (beeldende vormgeving)
7,2
6,8
 
6,1
6,3
 
6,6
6,6
Maatschappijleer
6,8
6,8
    
6,9
6,8
Management en organisatie
5,8
6,2
 
5,2
6,1
 
5,6
6,2
Natuurkunde
6,5
6,3
 
6,5
6,3
 
6,5
6,3
Nederlandse taal en literatuur
6,5
6,4
 
6,1
6,2
 
6,3
6,3
Scheikunde
6,5
6,2
 
6,3
6,3
 
6,5
6,3
Turkse taal en literatuur
6,7
7,5
 
6,6
6,9
 
6,8
7,1
Wiskunde A
6,6
6,3
 
6,6
6,4
 
6,5
6,4
Wiskunde B
6,1
6,2
 
6,0
6,7
 
6,2
6,5
Wiskunde D
5,7
6,5
    
5,9
6,6
vwo
6,4
6,8
 
6,0
6,5
 
6,3
6,8
Aardrijkskunde
6,6
6,6
 
6,0
6,4
 
6,4
6,5
Algemene natuurwetenschappen
6,5
7,1
    
7,0
7,2
Arabische taal en literatuur
8,1
8,2
 
9,4
8,4
 
9,0
8,4
Arabische taal en literatuur (elementair)
6,6
6,6
    
6,6
6,6
Biologie
6,1
6,5
 
5,7
6,3
 
5,9
6,5
Economie
6,0
6,5
 
5,4
6,4
 
6,0
6,5
Engelse taal en literatuur
6,2
7,0
 
6,6
7,0
 
6,5
7,0
Franse taal en literatuur
6,6
6,7
 
5,4
6,3
 
6,1
6,6
Geschiedenis
6,0
6,7
 
5,4
6,4
 
5,7
6,6
Latijnse taal en cultuur
6,8
6,5
 
5,8
6,5
 
6,0
6,5
Maatschappijleer
6,5
7,1
    
6,6
7,1
Management en organisatie
6,8
6,6
 
6,0
6,3
 
6,3
6,5
Natuurkunde
6,3
6,6
 
6,4
6,8
 
6,3
6,7
Nederlandse taal en literatuur
6,7
6,7
 
5,9
6,2
 
6,4
6,5
Scheikunde
6,3
6,6
 
5,7
6,5
 
6,1
6,6
Turkse taal en literatuur
7,8
8,2
 
7,9
7,6
 
8,0
8,0
Turkse taal en literatuur (elementair)
6,5
6,5
    
7,0
7,0
Wiskunde A
6,4
6,6
 
5,5
6,9
 
5,8
6,8
Wiskunde B
6,2
6,7
 
5,8
7,1
 
5,9
6,9
Wiskunde D
7,2
7,4
    
7,0
7,4