Aantal leerlingen
Toelichting van de school
In het schooljaar 2015-2016 bedraagt het aantal leerlingen 870.
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 1.164 leerlingen.School: 993 leerlingen.
Voor deze indicator zijn vergelijkingsgroepen gemaakt op basis van schoolsamenstelling.
Deze school valt in de vergelijkingsgroep vmbo-(g)t havo vwo.
Hoeveel leerlingen had de school de afgelopen jaren?
Vergelijkingsgroep: 1.164 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.164 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.181 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 1.181 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 1.181 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 1.181 leerlingen in 2016-2017.School: 993 leerlingen in 2018-2019.School: 993 leerlingen in 2018-2019.School: 915 leerlingen in 2017-2018.School: 915 leerlingen in 2017-2018.School: 910 leerlingen in 2016-2017.School: 910 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 1.164 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.181 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 1.181 leerlingen in 2016-2017.School: 993 leerlingen in 2018-2019.School: 915 leerlingen in 2017-2018.School: 910 leerlingen in 2016-2017.
Hoe zijn de leerlingen die in 2017-2018 examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 23,9% op het vwo.Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 42,4% op het havo.Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 33,7% op het vmbo-(g)t.School: van alle examenleerlingen zit 15,5% op het vwo.School: van alle examenleerlingen zit 24,0% op het havo.School: van alle examenleerlingen zit 60,5% op het vmbo-(g)t.
Hoe zijn de leerlingen die de afgelopen jaren examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 15,5% op het vwo.School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 24,0% op het havo.School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 60,5% op het vmbo-(g)t.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 11,5% op het vwo.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 29,5% op het havo.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 59,0% op het vmbo-(g)t.School: van de examenleerlingen in 2015-2016 zit 10,9% op het vwo.School: van de examenleerlingen in 2015-2016 zit 31,0% op het havo.School: van de examenleerlingen in 2015-2016 zit 58,1% op het vmbo-(g)t.
Hoe zijn de leerlingen verdeeld per leerjaar in 2018-2019?
  
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Leerjaar 5
Leerjaar 6
brj
 
182
155
171
128
60
70
      
vmbo
 
97
46
          
vmbo-(g)t
     
75
81
95
85
    
havo
     
81
87
89
119
63
108
  
vwo
       
25
72
29
72
26
63
School
Vergelijkingsgroep
 
 
Wat is de verhouding jongens-meisjes op school in
2018-2019?
School: 45,7% jongens.School: 54,3% meisjes.
Wat is de verhouding jongens-meisjes van alle scholen in de vergelijkingsgroep in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 48,3% jongens.Vergelijkingsgroep: 51,7% meisjes.