Aantal leerlingen
Toelichting van de school
De gewenst omvang van de school ligt rond de 1000 leerlingen.
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 1.164 leerlingen.School: 911 leerlingen.
Voor deze indicator zijn vergelijkingsgroepen gemaakt op basis van schoolsamenstelling.
Deze school valt in de vergelijkingsgroep vmbo-(g)t havo vwo.
Hoeveel leerlingen had de school de afgelopen jaren?
Vergelijkingsgroep: 1.164 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.164 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.183 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 1.183 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 1.184 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 1.184 leerlingen in 2016-2017.School: 911 leerlingen in 2018-2019.School: 911 leerlingen in 2018-2019.School: 926 leerlingen in 2017-2018.School: 926 leerlingen in 2017-2018.School: 962 leerlingen in 2016-2017.School: 962 leerlingen in 2016-2017.Vergelijkingsgroep: 1.164 leerlingen in 2018-2019.Vergelijkingsgroep: 1.183 leerlingen in 2017-2018.Vergelijkingsgroep: 1.184 leerlingen in 2016-2017.School: 911 leerlingen in 2018-2019.School: 926 leerlingen in 2017-2018.School: 962 leerlingen in 2016-2017.
Hoe zijn de leerlingen die in 2017-2018 examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 42,3% op het havo.Vergelijkingsgroep: van alle examenleerlingen zit 33,9% op het vmbo-(g)t.School: van alle examenleerlingen zit 53,5% op het havo.School: van alle examenleerlingen zit 46,5% op het vmbo-(g)t.
Hoe zijn de leerlingen die de afgelopen jaren examen deden, verdeeld over de onderwijssoorten?
School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 53,5% op het havo.School: van de examenleerlingen in 2017-2018 zit 46,5% op het vmbo-(g)t.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 41,8% op het havo.School: van de examenleerlingen in 2016-2017 zit 58,2% op het vmbo-(g)t.School: van de examenleerlingen in 2015-2016 zit 19,2% op het vwo.School: van de examenleerlingen in 2015-2016 zit 37,3% op het havo.School: van de examenleerlingen in 2015-2016 zit 43,5% op het vmbo-(g)t.
Hoe zijn de leerlingen verdeeld per leerjaar in 2018-2019?
  
Leerjaar 1
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Leerjaar 4
Leerjaar 5
vmbo-(g)t
 
53
48
47
69
64
81
114
85
  
havo
 
106
64
87
86
74
87
215
119
151
107
School
Vergelijkingsgroep
 
 
Wat is de verhouding jongens-meisjes op school in
2018-2019?
School: 46,4% jongens.School: 53,6% meisjes.
Wat is de verhouding jongens-meisjes van alle scholen in de vergelijkingsgroep in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 48,3% jongens.Vergelijkingsgroep: 51,7% meisjes.