Tevredenheid ouders
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 7,9School: gemiddeld cijfer is 8,0
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 14 juni 2018.
Aantal ouders\verzorgers: 661 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 255
Bron: Kwaliteitscholen
Toelichting van de school
De indicator Tevredenheid ouders toont de algemene tevredenheid van ouders uit het eerste en derde leerjaar, gegenereerd aan de hand van een vragenlijst van 16 vragen.