Tevredenheid leerlingen
Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2017-2018?
Vergelijkingsgroep: gemiddeld cijfer is 6,5School: gemiddeld cijfer is 6,5
Het gemiddelde van de vergelijkingsgroep is vastgesteld op 14 juni 2018.
Aantal leerlingen: 661 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 591
Bron: Kwaliteitscholen
Toelichting van de school
De indicator Tevredenheid leerlingen toont de algemene tevredenheid van leerlingen uit leerjaar 1, 3, 5 havo en 6 vwo, gegenereerd aan de hand van een vragenlijst van 16 vragen.