Aantal leerlingen
Hoeveel leerlingen heeft de school in 2018-2019?
Vergelijkingsgroep: 1.330 leerlingen.School: 1.094 leerlingen.
Toelichting van de school
De leerlingendaling van de afgelopen jaren is tot staan gebracht en voor  schooljaar 2018-2019 is sprake van lichte groei ondanks de demografische krimp. Vooral de belangstelling voor het Atheneum neemt toe, maar ook de Havo trekt naar verhouding meer leerlingen.
Mavo en VBO Basis en kader zijn overzichtelijke afdelingen waar, zeker binnen Dienstverlening en Producten, veel maatwerk geboden kan worden.