Tussentijdse resultaten
Welke plaats hebben de tussenresultaten in het onderwijsproces en hoe worden deze gerealiseerd?
Klik op 'Meer informatie >'
De tussenresultaten maken deel uit van het Cito-leerlingvolgsysteem. Hiermee worden de kinderen gedurende de basisschool gevolgd in hun ontwikkeling.