Doorstroom binnen de school
Toelichting van de school
Docenten, leerlingen en ouders werken er hard aan dat de doorstroom in de onderbouw een stijgende lijn blijft vertonen. De totale doorstroom van de school (onder- en bovenbouw samen) ligt traditioneel ruim boven het gemiddelde van de categorale gymnasia van Nederland.
Hoeveel procent van de leerlingen is niet blijven zitten in de onderbouw? (Driejaarsgemiddelde 2015-2018)
Hoeveel procent van de leerlingen is de afgelopen jaren niet blijven zitten in de onderbouw?
School: 92,3% van de onderbouw leerlingen in 2017-2018.School: 95,4% van de onderbouw leerlingen in 2016-2017.School: 95,6% van de onderbouw leerlingen in 2015-2016.
Inspectienorm: 94,0% van de onderbouw leerlingen.School: 94,5% van de onderbouw leerlingen.
Hoeveel procent van de leerlingen is niet blijven zitten in de bovenbouw? (Driejaarsgemiddelde 2015-2018)
Inspectienorm: 80,0% van de bovenbouw leerlingen.School: 93,8% van de bovenbouw leerlingen op het vwo.
Hoeveel procent van de leerlingen is de afgelopen jaren niet blijven zitten in de bovenbouw?
School: 94,0% van de bovenbouw leerlingen op het vwo in 2017-2018.School: 92,9% van de bovenbouw leerlingen op het vwo in 2016-2017.School: 94,3% van de bovenbouw leerlingen op het vwo in 2015-2016.