Schoolkosten
Wat zijn de gemiddelde schoolkosten in het eerste leerjaar?
Brugjaar: € 235,00
Toelichting van de school
In de bijlage staat een toelichting op de kosten van de ouderbijdrage 2014-2015. Hierin staan ook de kosten voor overige leerjaren.