Scholenopdekaart

College De Meer

College De Meer

Over deze school

Denominatie: Interconfessioneel

College De Meer is een interconfessionele school voor VMBO in de Watergraafsmeer. De school maakt deel uit van de VO groep Amsterdam en Zaanstad: ZAAM. Het is een school die jongeren de beste toekomstmogelijkheden in de huidige samenleving biedt. Zij helpt de leerlingen hun persoonlijke kwaliteiten te ontdekken en zich verder te ontwikkelen. Op College De Meer wordt onderwijs gegeven in alle leerwegen van het VMBO: de Theoretische Leerweg (TL), de Basisberoepsgerichte Leerweg (BBL) en de Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL). (De twee laatstgenoemde leerwegen worden aangeboden in het Intersectoraal programma, Dienstverlening & Producten en bevat modules uit de vroegere sectoren Economie en Zorg & Welzijn).

Contactgegevens

Radioweg 56
1098NJ Amsterdam

Telefoon:
020-6945203
Website:
www.demeer.org
E-mailadres:
info@demeer.org

Volg deze school

Bestuursgegevens

ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs

Aantal scholen:
23
Aantal leerlingen:
11242
Website:
www.zaam.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo-b / vmbo-k vmbo-(g) theoretisch

Bovenbouw

vmbo-basis vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.demeer.org voor meer informatie.