Scholenopdekaart

Comenius Lyceum Amsterdam

Comenius Lyceum Amsterdam

Over deze school

Denominatie: Samenw. PC en RK

Het Comenius Lyceum Amsterdam  is een kleurrijke en interconfessionele school voor HAVO en VWO met voor alle leerlingen uit klas 1 en 2 (verplichte) huiswerkbegeleiding en extra lessen op het gebied van taalontwikkeling en rekenvaardigheid. Leerlingen uit deze klassen hebben ook het vak drama op hun rooster staan.

De school heeft in de onderbouw het econasium ingevoerd: een onderwijsprogramma voor havo- en vwo-leerlingen in die onderbouw. Onze leerlingen ontdekken daarin wat ze aan vaardigheden bezitten en welke ze kunnen verbeteren. Daarnaast leren ze veel over duurzaamheid en ecologie in een aantal projecten. Dit is voor onze leerlingen een goede ervaring en kan als ondergrond dienen voor het econasium in de bovenbouw. 

Het econasium in de bovenbouw
Voor leerlingen die behoefte hebben aan een uitdaging ontwikkelt de school ook in de bovenbouw het econasium als extra traject voor talentontwikkeling. Vanaf het schooljaar 2017-2018 zal het econasium als extra keuzevak in de bovenbouw gekozen kunnen worden. Daarin doen leerlingen in teams een aantal zelf te kiezen projecten in opdracht van hogescholen, universiteiten, bedrijven en instellingen. We werken daarom samen met een groot aantal externe partners. Belangrijke onderwerpen binnen de projecten zijn: samenwerken en presenteren, ecologie en duurzaamheid en nieuwe technieken en leefwijzen voor de toekomst. In de projecten bezoeken de leerlingen de bedrijven en scholen waarvoor zij een project doen, gebruiken hun faciliteiten en worden intensief begeleid door coaches. 

Contactgegevens

Derkinderenstraat 44
1062BJ Amsterdam
(020) 6140305

Bestuursgegevens

ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs
Aantal scholen: 24
Aantal leerlingen: 11713

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

havo havo / vwo vwo

Bovenbouw

havo vwo


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.comeniuslyceum.nl voor meer informatie.