Scholenopdekaart

Citadel College locatie Griftdijk

Citadel College locatie Griftdijk

Over deze school

Denominatie: Samenw. PC en RK

Het Citadel College locatie Griftdijk is begin schooljaar 2012 - 2013 in gebruik genomen. Op dit nieuwe gebouw wordt in leerjaar 1 en 2 onderwijs aangeboden in de dakpanklassen theoretische leerweg- havo, havo-vwo en in een vwo+ klas. Na leerjaar 2 vervolgen de leerlingen hun opleiding in de theoretische leerweg, de havo of het vwo.

Contactgegevens

Griftdijk Noord 9A
6663AA Lent
024-3297740

Volg deze school op

Bestuursgegevens

Alliantie Voortgezet Onderwijs
Aantal scholen: 10
Aantal leerlingen: 11263

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo-(g)t / havo havo havo / vwo vwo

Bovenbouw

vmbo-(g) theoretisch havo vwo


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.citadelcollege.nl voor meer informatie.


Foto-impressie