Scholenopdekaart

Lorentz Lyceum

Lorentz Lyceum

Over deze school

Denominatie: Openbaar

Het Lorentz Lyceum is een internationaal georiënteerde school voor regulier en tweetalig havo, vwo en gymnasium, met een afdeling voor hoogbegaafde leerlingen: OPUS. Het Lorentz Lyceum biedt uitdagend onderwijs voor ambitieuze leerlingen die meer willen en kunnen, zowel binnen als buiten de klas. Leerlingen worden gestimuleerd verantwoordelijke wereldburgers te zijn. We besteden veel aandacht aan het kennismaken met andere culturen, landen en mensen. 

Met ingang van schooljaar 2017-2018 is instroom op mavo niet meer mogelijk.

Op het Lorentz Lyceum geven we les volgens onderwijsmethode IMYC. Aan de hand van thema's, die cyclisch en vakoverstijgend benaderd worden, leert de leerling zelf regie te nemen over het eigen leren en koppelt hij/zij de eigen ontwikkeling regelmatig terug aan ouders en mentor.

Contactgegevens

Groningensingel 1245
6835HZ Arnhem

Telefoon:
026 3202850
Website:
www.lorentzlyceum.nl
E-mailadres:
info@lorentzlyceum.nl

Volg deze school

Bestuursgegevens

Stichting Quadraam

Aantal scholen:
17
Aantal leerlingen:
13052
Website:
www.quadraam.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo-(g) theoretisch havo vwo

Bovenbouw

vmbo-(g) theoretisch havo vwo


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.lorentzlyceum.nl voor meer informatie.


Foto-impressie