Scholenopdekaart

Candea College

Candea College

Over deze school

Denominatie: Samenw. PC en RK

Het Candea College werkt vanuit drie kernwaarden vertrouwen, verantwoordelijkheid en nieuwsgierigheid.

Wij zijn een brede scholengemeenschap voor vmbo (handel&administratie, zorg & welzijn, ICT-route (onderdeel techniek), havo (havo en technasium), vwo (atheneum, gymnasium en technasium). Kleinschaligheid is gewaarborgd door de indeling van de gebouwen. Zo wordt het onderwijs voor de brede onderbouw gegeven aan de Eltensestraat, is een apart gebouw voor vmbo bb en kb met praktijklokalen (Saturnus 3) en zijn de studiehuizen voor de bovenbouw Mavo, Havo en Vwo gevestigd aan de Saturnus 1. Wij hebben ‘dakpanklassen’ in de brugklas. Het gaat om havo/mavo-klassen en vwo/havo-klassen die bedoeld zijn voor leerlingen van wie nog niet zeker is in welke leerweg ze het best tot hun recht komen.

Contactgegevens

Saturnus 1
6922LX Duiven
0316 367800

Volg deze school op

Bestuursgegevens

Stichting Quadraam
Aantal scholen: 15
Aantal leerlingen: 13376

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo-basis vmbo-b / vmbo-k vmbo-(g) theoretisch vmbo-(g)t / havo havo havo / vwo vwo

Bovenbouw

vmbo-basis vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch havo vwo


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.candea.nl voor meer informatie.


Foto-impressie

U bent doorverwezen naar www.scholenopdekaart.nl, de opvolger van www.schoolvo.nl.