Scholenopdekaart

Lyceum Oudehoven

Lyceum Oudehoven

Over deze school

Denominatie: Protestants-christelijk

Lyceum Oudehoven is een gerenommeerd onderwijsinstituut in Gorinchem met een streekschoolfunctie. Het Lyceum is een school met ambitie voor leerlingen met ambitie. Sapere aude – durf te weten – is de rode draad in onze onderwijsaanpak.   Zoals iedere school voor voortgezet onderwijs, bewandelt ook Lyceum Oudehoven in gezamenlijkheid met de leerling het pad naar het diploma. Maar wij willen meer betekenen voor de  leerling dan  alleen een route voor het behalen van het diploma. Wij streven ernaar om de tijd op het Lyceum  een memorabele tijd te laten zijn: een tijd waarin de  leerling zichzelf ontplooit tot een compleet mens in een fase waarin het moreel kompas eigen wordt gemaakt.

Lyceum Oudehoven valt onder het bestuur van Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (CVO-AV). 

Contactgegevens

Hoefslag 4
4205NK Gorinchem

Telefoon:
0183 - 646620
Website:
www.lyceum-oudehoven.nl
E-mailadres:
info.Lyceum@cvo-av.nl

Volg deze school

Bestuursgegevens

Stg. Chr. Voortg. Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenland.

Aantal scholen:
9
Aantal leerlingen:
4415
Website:
www.cvo-av.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

havo havo / vwo vwo

Bovenbouw

havo vwo


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.lyceum-oudehoven.nl voor meer informatie.