Scholenopdekaart

CS Vincent van Gogh locatie Lariks (havo/vwo)

CS Vincent van Gogh locatie Lariks (havo/vwo)

Over deze school

Denominatie: Protestants-christelijk

De sector havo/Vwo profileert zich als een school die leerlingen uitstekend voorbereidt op de hogeschool en universiteit.
Talentontwikkeling, internationalisering en Tweetalig Onderwijs (TTO) zijn speerpunten in het onderwijsbeleid.
De onder- en bovenbouw Vwo hebben het keurmerk TTO Junior en Senior. TTO-Havo is gestart in 2013.
Nieuw is Chinese Taal en Cultuur als examenvak.

Contactgegevens

Selma Lagerlöflaan 3
9406 KB Assen

Telefoon:
0592-390290
Website:
www.csvincentvangogh.nl
E-mailadres:
lariks@csvvg.eu

Volg deze school

Bestuursgegevens

Ver Chr VO N & M Drenthe

Aantal scholen:
3
Aantal leerlingen:
2380
Website:
www.csvincentvangogh.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

havo vwo

Bovenbouw

havo vwo


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.csvincentvangogh.nl voor meer informatie.