Scholenopdekaart

DaCapo College President Kennedysingel

DaCapo College President Kennedysingel

Over deze school

Denominatie: Rooms-katholiek

De locatie President Kennedysingel is een vmbo-school met een brede onderbouw basis, kader en theoretische leerweg en een bovenbouw theoretische/gemengde leerweg. De locatie is instroompunt voor de onderbouw basis- en kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg. Leerlingen kunnen ook instromen in de plus-klas. Bij voldoende resultaten in de plus-klas stroomt de leerling na leerjaar 1 uit naar leerjaar 2 havo bij scholengroep Trevianum.

De leerlingen van de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg stromen na leerjaar 2 door naar de bovenbouw op de locatie Rijksweg Zuid of Milaanstraat (afhankelijk van het gekozen profiel). De leerlingen van de theoretische of de gemengde leerweg blijven van leerjaar 1 t/m 4 op de locatie President Kennedysingel.

De school is biedt onderwijs in een kleinschalige setting. Hierdoor is er veel aandacht voor elke leerling. Vandaar ons motto 'Elke leerling wordt gezien'. Naast het reguliere onderwijsprogramma, biedt de locatie veel aandacht aan het ontdekken en ontwikkelen van talenten. Zo krijgt elke leerling een coach en volgen alle leerlingen binnen de basis-en kaderberoepsgerichte leerweg wekelijks een LOB-programma. Een onderdeel hiervan is de T-spitsing. Een evenement met plaatselijke ondernemers dat in de regio steeds meer bekendheid krijgt. Voor de leerlingen van  gemengd/ theoretische leerweg bieden wij talentontwikkeling aan.

Contactgegevens

Pres. Kennedysingel 20
6137 AC Sittard

Telefoon:
046-4512093
Website:
www.dacapo-college.nl
E-mailadres:
info@dacapo-college.nl

Bestuursgegevens

Stichting DaCapo

Aantal scholen:
7
Aantal leerlingen:
1452
Website:
www.dacapo-college.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo

Bovenbouw

vmbo-(g) theoretisch


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.dacapo-college.nl voor meer informatie.


Foto-impressie