Scholenopdekaart

DaCapo College Eysenhegge

DaCapo College Eysenhegge

Over deze school

Denominatie: Rooms-katholiek

Eysenhegge is een kleine school vlakbij het NS-station in Sittard.

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 gaan wij, samen met drie andere DaCapo-locaties, verhuizen naar de Havikstraat 5, ongeveer 400 meter verder weg, gezien vanuit het station. 

Eysenhegge biedt onderwijs op alle niveaus van het vmbo aan (vooral) lwoo-leerlingen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. De school werkt met de ouders en de leerling samen aan opgestelde doelen zodat de leerling de vaardigheden verkrijgt om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Binnen de kleine, veilige en warme setting van Eysenhegge wordt er veel aandacht besteed aan het individu , de sociaal- emotionele ontwikkeling en het wegwerken van leerachterstanden. Intensieve mentorbegeleiding, een heldere structuur en andere ondersteuningsmogelijkheden kunnen net dát zetje geven om succesvol een diploma te gaan behalen en volgende stappen te zetten op weg naar een mooie toekomst.

Leerlingen worden ingeschreven na een speciale procedure via het Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek. Met toestemming van dit SWVWM worden zij toegelaten tot het Leerwegondersteunend onderwijs (Lwoo). Na inschrijving worden de leerlingen ingedeeld in "voorsorteerklassen": basis - basis/kader - kader/gemengd/theoretisch. Na 2 jaar onderbouw stroomt de leerling, eventueel met behulp van Ambulante Begeleiding, door naar een reguliere bovenbouwafdeling van DaCapo, of desgewenst naar een andere school. Ook maatwerk in de vorm van tussentijdse doorstroom behoort tot de mogelijkheden.

In tegenstelling tot informatie die op deze site "automatisch" wordt ingevuld, kan uitstroom naar de bovenbouw, bij voldoende capaciteiten, óók naar de theoretische leerweg zijn!

Contactgegevens

Valkstraat 4
6135GC Sittard

Telefoon:
046-4522088
Website:
www.dacapo-college.nl
E-mailadres:
eysenhegge@dacapo-college.nl

Bestuursgegevens

Stichting DaCapo

Aantal scholen:
7
Aantal leerlingen:
1452
Website:
www.dacapo-college.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo

Bovenbouw


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.dacapo-college.nl voor meer informatie.


Foto-impressie