Scholenopdekaart

De Sprong

De Sprong

Over deze school

Denominatie: Rooms-katholiek

Welkom op de site van De Sprong, een van de vier deelscholen van de Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne.

De Sprong, school voor praktijkonderwijs, is een kleine school. Leerlingen en docenten kennen elkaar, dat geeft een vertrouwd gevoel. De leerlingen van De Sprong volgen een opleiding die hen voorbereidt op werk of een vervolgopleiding in het Mbo. Gedurende de eerste leerjaren worden de leerlingen geschoold in theorievakken en praktische vakken en interne stages. In de hogere leerjaren gaan de leerlingen op stage in bedrijven en instellingen. Dat maakt de overstap van school naar werk gemakkelijk.

De resultaten van het onderwijs op De Sprong zijn uitstekend. Bijna alle leerlingen, die starten met de opleiding, sluiten die ook af met een getuigschrift. Het onderwijs richt zich niet alleen op werk of studie. Net zo belangrijk is het om de jongens en meisjes voor te bereiden op zelfstandig handelen in de sociale omgeving, binnen het gezin en in de vrije tijd.

Contactgegevens

Burg. Roefslaan 13
5753GX Deurne

Telefoon:
0493-353420
Website:
www.ivo-deurne.nl
E-mailadres:
desprong@ivo-deurne.nl

Bestuursgegevens

Ver Ons Midd Ond

Aantal scholen:
66
Aantal leerlingen:
60865
Website:
www.omo.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

praktijkonderwijs

Bovenbouw

praktijkonderwijs


Bezoek deze school

woensdag 19 juni 2019 vanaf 14:00

Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen
Meer informatie

Foto-impressie