Scholenopdekaart

Emmacollege

Emmacollege

Over deze school

Denominatie: Samenw. PC en RK

Visie en missie en profiel

De slogan “Je maakt het op Emma” impliceert een belofte. Het Emmacollege  wil een passende route voor de leerling aanbieden binnen de mogelijkheden die er zijn en zo de motivatie, kennis en vaardigheden optimaal benutten en ontwikkelen. Er is systematische aandacht voor de leerrendementen, de ontwikkel- en leerlijnen en de talenten van de individuele leerling.

Het Emmacollege biedt de volgende leerwegen aan:
basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, theoretisch/gemengde leerweg. Ook is er een Internationale schakelklas (EOA)en een voorbereiding entree - opleiding aanwezig.

Emma wil:

een kleinschalige school zijn, die veiligheid en geborgenheid biedt op een onderbouw- en een bovenbouwlocatie. Er is een schoolbrede aanpak om vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid (leerling, ouder, personeel) te komen tot sociaal gedrag.

een school zijn waar leerlingen zoveel mogelijk leerarrangementen kunnen volgen, die op hun competenties zijn toegesneden (maatwerk/differentiatie) en waar ze veel kansen krijgen hun talenten te ontwikkelen.

leerlingen die instromen vanuit het primair onderwijs een drempelloze overgang bieden en tevens voorbereiden op een goede vakopleiding door breed onderwijsaanbod, loopbaanorientatie en door goede beroepsoriëntatie (stages)

leerlingbegeleiding en –zorg blijven bieden op kwalitatief hoog niveau

systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van haar leerlingen

de driehoek leerling, ouder, personeel blijven versterken om zo de betrokkenheid met school te bevorderen.

 

Contactgegevens

De Weggebekker 1
6413NR Heerlen

Telefoon:
045-5224040
Website:
www.emma-lvo.nl
E-mailadres:
info@emma-lvo.nl

Bestuursgegevens

Stichting LVO

Aantal scholen:
31
Aantal leerlingen:
26523
Website:
www.stichtinglvo.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo

Bovenbouw

vmbo-basis vmbo-kader vmbo-(g) theoretisch


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.emma-lvo.nl voor meer informatie.