Scholenopdekaart

Leerpark Presikhaaf

Leerpark Presikhaaf

Over deze school

Denominatie: Samenw. PC en RK

Op het LEERpark DOE je meer! Leerpark Presikhaaf is dé school voor beroepsonderwijs. Je kunt naar vmbo basis en vmbo kader. Daarna kan je bij ons het mbo volgen. We noemen dat de vakmanschapsroute. Het voordeel is dat we jou goed kennen en dat je de opleiding eerder kunt afronden. Op het vmbo bieden wij  zeven richtingen aan op het gebied van economie en ondernemen, horeca bakkerij en recreatie, zorg en welzijn, bouw wonen en interieur, produceren installeren en energie, mobiliteit en transport en media vormgeving en ICT.  Wij bieden meer praktijk,  meer individuele begeleiding.  Daarom hebben we kleine groepen en een plusklas (vmbo+). Je kunt ook in vakken op een hoger niveau examen doen. Er is veel aandacht voor rekenen en taal en voor het talentenprogramma DO IT!.  Maar ook FREE TO DO na school en ParkPoint Presikhaaf: het loket voor echte opdrachten.

Contactgegevens

IJssellaan 89
6826DM Arnhem
0263629152

Volg deze school op

Bestuursgegevens

Stg. Chr. Onderwijs Groep Vallei & Gelderland-Midden
Aantal scholen: 6
Aantal leerlingen: 3496

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo-b / vmbo-k

Bovenbouw

vmbo-basis vmbo-kader


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.arentheemcollege.nl/leerpark-presikhaaf voor meer informatie.