Scholenopdekaart

Rythovius College

Rythovius College

Over deze school

Denominatie: Rooms-Katholiek

Het Rythovius College biedt de volgende schooltypes aan: vwo (atheneum en gymnasium), havo en mavo (vmbo-t). De school kent een 1-jarige brugperiode. In leerjaar 1 zijn er klassen op verschillende niveaus: Mavo, Mavo/Havo,Havo/Vwo en Atheneum/Gymnasium. Op verschillende manieren bieden we leerlingen kans hun talenten te ontwikkelen; Accent op jouw talent! Leerlingen uit de brugklassen kunnen kiezen voor een Kunst-, Science- of Sportprofiel (Science niet op mavo). In de eerste drie leerjaren zijn er doorlopende programma’s in deze richtingen. Schoolbreed wordt vanaf de brugklas Anglia aangeboden. Gymnasium leerlingen kunnen in leerjaar 1 instromen. Daarmee biedt het Rythovius leerlingen de ruimte om direct aan de slag te gaan met hun individuele talenten op het niveau dat bij hen past. Tegelijk hechten we aan onze traditionele kwaliteiten; het hoge niveau van onderwijs met goede resultaten, de goede leerlingbegeleiding en de veilige sfeer waarin kennen, gekend en erkend worden sleutelwoorden zijn.

Contactgegevens

Bospoort 1
5521CK Eersel

Telefoon:
0497513043
Website:
www.rythovius.nl
E-mailadres:
info@rythovius.nl

Volg deze school

Bestuursgegevens

Ver Ons Midd Ond

Aantal scholen:
69
Aantal leerlingen:
62041
Website:
www.omo.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

vmbo-(g) theoretisch vmbo-(g)t / havo havo havo / vwo vwo

Bovenbouw

vmbo-(g) theoretisch havo vwo


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.rythovius.nl voor meer informatie.


Foto-impressie