Scholenopdekaart

VSO Parcours

VSO Parcours

Over deze school

Denominatie: Rooms-katholiek

Welkom op het SchoolVenster van VSO Parcours!


VSO Parcours is een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs in Tilburg.

Wij bieden onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar die specialistische en/ of intensieve begeleiding nodig hebben. Dit zijn leerlingen met gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen. 

Wij bieden diplomagericht onderwijs (vmbo basis en kaderberoepsgerichte leerweg) en praktijkgericht onderwijs aan. Bij laatstgenoemde stromen leerlingen uit naar een passende arbeidsplek.

Ons streven is het aanbieden van een leerroute naar maatschappelijk meedoen voor álle leerlingen.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website, www.parcourstilburg.nl. 

Contactgegevens

Generaal Smutslaan 9
5021XA Tilburg

Telefoon:
0134627050
Website:
www.parcourstilburg.nl
E-mailadres:
adminvso@parcourstilburg.nl

Bestuursgegevens

Stichting Biezonderwijs

Aantal scholen:
7
Aantal leerlingen:
1796
Website:
www.sbozonnesteen.nl

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

Bovenbouw


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op www.parcourstilburg.nl voor meer informatie.