Scholenopdekaart

De Spinaker, VSO Alkmaar

De Spinaker, VSO Alkmaar

Over deze school

Denominatie: Openbaar

De locatie Alkmaar geeft onderwijs aan jongeren die door het samenwerkingsverband Noord Kennemerland (SWVNK) in het kader van de wet op het passend onderwijs geplaatst worden. Daarnaast is er een aantal plaatsen beschikbaar voor leerlingen die in behandeling zijn in het Kinder- en Jeugdpsychiatrisch Centrum Triversum. In principe wordt er van uitgegaan dat de leerlingen van Triversum, voor zover de leerplicht dit van ons vraagt, De Spinaker bezoeken voor de duur van de behandeling op Triversum.

Contactgegevens

Jan Ligthartstraat 7
1817MR Alkmaar
072-5140244

Bestuursgegevens

Stichting Ronduit
Aantal scholen: 21
Aantal leerlingen: 3971

Welke niveaus kun je volgen op deze school?

Onderbouw

Bovenbouw


Bezoek deze school

Er zijn geen bezoekmomenten bekend. Kijk op vsoalkmaar.despinaker.nl voor meer informatie.


Foto-impressie

Deze school heeft ook leerlingen die speciaal onderwijs volgen. Klik hier om informatie over deze leerlingen te bekijken.