Scholenopdekaart

Dr. De Visserschool

Dr. De Visserschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-Christelijk

Plezier  Persoonlijk  Samen  Ambitie  Respect

Welkom op het SchoolVenster van de Dr De Visserschool. Het SchoolVenster geeft u hopelijk de informatie waar u naar op zoek bent. Indien u meer informatie wilt kunt u uiteraard contact opnemen met de directeur van de school, Inez Wolters of de locatiecoördinator, Elise Potter.

Iedere school is anders. Er zijn verschillen in het leerstofaanbod, in de sfeer en in de resultaten. Iedere school heeft zijn eigen benadering naar kinderen en een eigen manier van werken. Al die onderdelen binnen een onderwijsorganisatie bepalen het gezicht van een school en hebben invloed op de kwaliteit. We willen u een indruk geven van onze visie, onze werkwijze en resultaten.

De Dr De Visserschool staat voor:

* een goed pedagoisch klimaat, er is veel aandacht voor het welbevinden van onze kinderen.

* kwalitatief goed onderwijs, onze resultaten liggen boven het landelijk gemiddelde.

* Veel aandacht voor onderstaande beleidsterreinen:

Onderwijs en kwaliteit

Sociaal emotionele ontwikkeling

Engels en internationalisering

Techniek en Duurzaamheid

ICT

Cultuur

Contactgegevens

Burg Serrarislaan 32
4835LH Breda
0765655842

Volg deze school op

Bestuursgegevens

Stg. Prot. Chr. Primair Onderwijs Midden-Brabant
Aantal scholen: 9
Aantal leerlingen: 2048

Foto-impressie