Scholenopdekaart

Basisschool Rooms Katholieke Sint Radbodus

Basisschool Rooms Katholieke Sint Radbodus

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Basisschool Rooms Katholieke Sint Radbodus. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Contactgegevens

Ljouwertertrekwei 4
9035ED Dronryp

Telefoon:
0517231562
Website:
www.radbodus.nl
E-mailadres:
info@radbodus.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Bisschop Möller Stichting

Aantal scholen:
32
Aantal leerlingen:
6244
Website:
www.bisschopmollerstichting.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101