Scholenopdekaart

Prinses Margrietschool

Prinses Margrietschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

De Prinses Margrietschool is een protestants-christelijke school, die midden in de samenleving wil staan. Daarom spreken we van wereldgericht onderwijs. 

Om te kunnen spelen en leren willen we de kinderen een veilige omgeving bieden. We werken in alle groepen aan sociale vaardigheden van kinderen met behulp van het Kanjerproject.

Christelijke waarden en normen zijn leidend voor ons denken en handelen. We hebben respect voor mensen met een andere levensovertuiging. Als gezonde school besteden we aandacht aan gezond eten/drinken en het welbevinden van de kinderen. Hiervoor zijn we ook officieel erkend.

We zijn een gezellige school waarin samenwerking met ouders een natuurlijk proces is. Samen zorgen we ervoor dat uw kind de juiste begeleiding krijgt. 

Download de schoolgids

Contactgegevens

Antigoneschouw 12
2726KE Zoetermeer

Telefoon:
0793315443
Website:
www.margriet.unicoz.nl
E-mailadres:
directie@margriet.unicoz.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Unicoz onderwijsgroep

Aantal scholen:
27
Aantal leerlingen:
8805
Website:
www.unicoz.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 28-17 Zoetermeer