Scholenopdekaart

Christelijke Basisschool Lingelaar

Christelijke Basisschool Lingelaar

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Alle rust, ruimte en respect om je optimaal te ontwikkelen op je eigen niveau. Dat is waar het op basisschool de Lingelaar om gaat. De Lingelaar is een zelfstandige, protestants-christelijke basisschool in het Betuwse Beesd. Onze christelijke normen en waarden zorgen voor een prettige, veilige omgeving waarin onze leerlingen kunnen leren en groeien. Op onze school zijn alle kinderen uit de omgeving welkom, ongeacht geloofsrichting. Wij leren onze leerlingen respect te hebben voor elkaar en zich positief te gedragen ten opzichte van elkaar en de wereld waarin wij leven.

Heeft u vragen of wilt u onze school graag zien? We organiseren op 22 maart een open avond en op 23 maart een inloopochtend. Liever een andere keer? Bel ons op 0345 - 68 17 32 voor een afspraak. U bent van harte welkom!

Contactgegevens

Jeugdlaan 4
4153BE Beesd

Telefoon:
0345681732
Website:
www.lingelaar.nl
E-mailadres:
lingelaar@lingelaar.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Ver. Protestants-Christelijk Basisonderwijs te Beesd

Aantal scholen:
1
Aantal leerlingen:
97
Website:
www.lingelaar.nl

Samenwerkingsverband

Coöperatie Betuws Primair Passend Onderwijs U.A.


Foto-impressie