Scholenopdekaart

2e Van der Huchtschool

2e Van der Huchtschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Algemeen bijzonder

De 2e Van der Huchtschool is een overzichtelijke school met vaste ritmes en tradities waarin een kind zich snel thuis en veilig voelt. De school biedt 'Algemeen Bijzonder Onderwijs' op humanitaire grondslag. De basis hiervoor werd 100 jaar geleden gelegd met de oprichting van de 1e Van der Huchtschool op basis van de mensvisie van onder meer Albert Schweitzer. De school is dan ook onderdeel van de slagvaardige, kleine Stichting Van der Huchtscholen, waarmee de continuïteit is gewaarborgd.

De school streeft er naar om uit kinderen te halen wat er in potentie aanwezig is. De één heeft daarvoor net wat extra zorg nodig, de ander juist iets meer uitdaging.

Het team van de school bundelt meer dan 200 jaar onderwijservaring. Het is een uitgebalanceerde mix van ervaring en ongebreideld enthousiasme. Ze omarmen de visie van de Van der Huchtscholen en de soms eigenzinnige pedagogisch-didactische aanpak. Daarin staat, naast een stevige relatie tussen thuis en school en aangevuld met maatschappelijke geëngageerdheid, de overtuiging centraal dat wij een positief verschil kunnen maken in de wereld.

Contactgegevens

Libel 56
3766HH Soest

Telefoon:
0356032262
Website:
www.vanderhucht-overhees.nl
E-mailadres:
info2e@vanderhucht.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Van der Huchtscholen

Aantal scholen:
3
Aantal leerlingen:
687
Website:
www.vanderhucht.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband PO De Eem


Foto-impressie