Scholenopdekaart

De Wegwijzer Basisschool

De Wegwijzer Basisschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-Katholiek

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van De Wegwijzer Basisschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Contactgegevens

De Looch 13
4133DK Vianen

Telefoon:
0347372673
E-mailadres:
rkbs.dewegwijzer@hetnet.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Trinamiek

Aantal scholen:
22
Aantal leerlingen:
4727
Website:
www.trinamiek.nl