Scholenopdekaart

Protestants Christelijke Basisschool Willem de Zwijger

Protestants Christelijke Basisschool Willem de Zwijger

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Midden in de wijk biedt de school een uitdagende omgeving voor kinderen om uit te groeien tot verantwoorde wereldburgers. Voortkomend uit de christelijke traditie biedt de school een optimale balans tussen kwalitatief goed onderwijs en de sociale, fysieke en culturele vorming van ieder kind.

De missie van onze school komt tot uitdrukking in onze visie. 

  • De Willem de Zwijger school is een veilige, prettige en vertrouwde plek midden in de wijk.
  • De Willem de Zwijgerschool haalt het beste uit al haar leerlingen en erkent dat ieder kind uniek is en eigen behoeften en talenten heeft.
  • De leerlingen op de Willem de Zwijgerschool worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen tot autonome, kritisch denkende en sociaal invoelende mensen.
  • De school komt voort uit de christelijke traditie. De school heeft een duidelijk gedefinieerde christelijke identiteit die wordt vertaald in waarden en normen die aan de leerlingen worden overgebracht. De schoolcultuur borgt dat leerlingen, personeel en ouders zich veilig, gewaardeerd en competent voelen.
  • De school biedt leerlingen onderwijs dat bij hen past en hen uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen. 

Contactgegevens

Gentsestraat 124
2587HZ Den Haag

Telefoon:
0703557484
Website:
www.wdzscheveningen.nl
E-mailadres:
administratie@wdzscheveningen.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Ver. Willem de Zwijgerschool voor Christelijk Onderwijs

Aantal scholen:
1
Aantal leerlingen:
446
Website:
www.wdzscheveningen.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH


Foto-impressie