Scholenopdekaart

Basisschool de Breede Hei

Basisschool de Breede Hei

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

De historische naam Breede Hei verwijst naar de schrale grond waar slechts hei groeide, ‘het brede zicht op deze heivelden zal de kinderen in het kindcentrum ter plekke een brede blik op de wereld geven’.

De mooiste uren van de dag is uw kind bij ons op school. Onze primaire taak is om de kinderen goed toe te rusten, zodat ze zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij. Dat kan de school niet alleen, voor het kind is het van het grootste belang dat er een optimale samenwerking is tussen ouders/verzorgers en school. We zien de ouders/verzorgers als partner in de begeleiding van het kind. De Breede Hei vindt het belangrijk om voor de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen onderwijs aan te bieden dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind. Via Handelingsgericht werken (HGW) proberen we effectief om te gaan met de verschillen tussen kinderen. Daarbij willen wij met ons onderwijs aansluiten op de wereld van nu en morgen. Een school waar kinderen de gehele dag terecht kunnen voor onderwijs, voor en naschoolse opvang. Een school waar kinderen een stap over de grens zetten door bijvoorbeeld al op jonge leeftijd kennis te maken met techniek en Engels. In de hal van de Breede Hei groeien, prachtige appelbomen. Bomen met mooie, sterke, gezonde takken. Bomen die heel veel appeltjes geven: kleine, grote, sappige, stevige, appels met een deukje, glanzende appeltjes, ……. De appeltjes van de Breede Hei zijn onze kinderen! Voor alle appeltjes is er een plekje in onze boom.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Dopheide 40
3823HL Amersfoort

Telefoon:
0334564138
Website:
www.breedehei.nl
E-mailadres:
breedehei@kpoa.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stg. v. Kath. Primair Onderw. Amersfoort en Omstreken

Aantal scholen:
17
Aantal leerlingen:
5425
Website:
www.kpoa.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband PO De Eem


Foto-impressie