Scholenopdekaart

Van Hoogstratenschool

Van Hoogstratenschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

De Van Hoogstratenschool valt onder het schoolbestuur SCOH (Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden). Samen met de Peuterspeelzaal ‘t Hoogstraatje en de voor/naschoolse opvang 2-Vriendjes bieden we een totaalpakket van ’s morgens 7.30 tot ’s avonds 18.30 uur. Alle benodigde voorzieningen vindt u onder één dak. De Van Hoogstratenschool verzorgt het onderwijsgedeelte. We hebben een prachtig groen schoolplein waarin kinderen kunnen werken en leren. Onze school ligt naast een groot sportveld waar sport en spel, ook na schooltijd, aangeboden wordt. Wij ervaren de Van Hoogstratenschool als een mooie plek om te werken en te leven. U bent van harte welkom op de Van Hoogstratenschool.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Spaarwaterstraat 21
2593RM Den Haag

Telefoon:
0703854972
Website:
www.vanhoogstratenschool.nl
E-mailadres:
hoogstraten@scoh.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Lucas Tijbosch

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Christel. Onderwijs Haaglanden

Aantal scholen:
37
Aantal leerlingen:
9746
Website:
www.scoh.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH