Scholenopdekaart

De Klimop

De Klimop

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS De Klimop. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De Klimop is een openbare basisschool gelegen in de Bloemenbuurt. Zo’n 200 leerlingen gaan dagelijks naar de Klimop en de bijbehorende voorschool. Er werken zo’n 30 leerkrachten op De Klimop.

We vinden het op De Klimop belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan, er veel leren en dat er veel aandacht is voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist goed in zijn.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Varenweg 6
1031CB Amsterdam

Telefoon:
0206368100
Website:
www.deklimopamsterdam.nl
E-mailadres:
directie.klimop@innoord.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Innoord

Aantal scholen:
17
Aantal leerlingen:
4174
Website:
www.innoord.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie