Scholenopdekaart

Brekeldschool

Brekeldschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Reformatorisch

De naam van de Brekeldschool, officieel “De Brekeld” is ontleend aan het akkerbouwgebied  “De Brekeld”.  De Brekeld telt momenteel zo'n 240 leerlingen. De school werkt volgens het leerstof-jaarklassensysteem. Binnen de jaargroepen wordt gewerkt met verschillende instructieniveaus. Er wordt gebruik gemaakt van een LeerlingVolgSysteem (LVS-Cito) en een observatieprogramma ontwikkelingslijnen van Driestar-Educatief (voor de groepen 1 en 2). Momenteel wordt er op de Brekeld gewerkt aan een ontwikkeling volgens het BAS-concept (BAS+bouwen aan een adaptieve school) en wordt er veel geïnvesteerd in het leesonderwijs (Lezen is Top/LisT).

Het ideaalbeeld dat we nastreven is dat van een professionele, veilige, plezierige, lerende en voluit reformatorische school, die goede resultaten behaalt, een fijne werksfeer kent, een goede relatie heeft met ouders en de (nabije) wereld om ons heen. We staan open voor vernieuwing en verbetering en willen daaraan werken en richting geven vanuit onze Bijbelse principes. In deze Bijbelse principes moet onze kracht liggen; we voeden kinderen op met een (Bijbels) eeuwigheidsdoel.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Prins Bernhardstraat 37
7462GS Rijssen

Telefoon:
0548513343
Website:
www.brekeldschool.nl
E-mailadres:
brekeldschool@rsvr.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Reformatorische Schoolvereniging Rijssen

Aantal scholen:
5
Aantal leerlingen:
1243
Website:
www.rsvr.nl

Samenwerkingsverband

Reformatorisch Samenwerkingsverband PO