Scholenopdekaart

obs De Brug

obs De Brug

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Welkom op het SchoolVenster van obs De Brug. De Brug is een openbare school in het hart van de wijk 'de Akkers.'

We zijn een kleine school waarin veel aandacht is voor ieder kind. We hebben ons onderwijs slimmer georganiseerd en deze vernieuwing is erop gericht dat ieder kind totzijn recht komt en zich breed ontwikkelt. Wij willen ons richten op álle leerlingen en dat kan alleen binnen een organisatievorm, die aansluit bij hetonderwijs van de 21e eeuw. Met instructiegroepen, dag- en weektaken en inzet van Ipads proberen we onze leerlingen een goede basis te bieden om ze zelfstandig en zelfbewust te maken. We besteden veel aandacht aan de hoofdvakken; lezen/taal en rekenen. Met behulp van de inzet van ICT leren we kinderen ontdekken, ontwerpen, creëren, construeren en delen. Kinderen ontwikkelen hierbij hun interesses en talenten, waarbij het persoonlijke leren centraal staat. Onze wens voor alle leerlingen is: Zelfbewust en sociaal bewust opgroeien

De gegevens op deze site zijn afkomsting van DUO, de onderwijsinspectie en van de school zelf.

Wilt u meer weten over onze school? Bekijk de website: www.obs-debrug.nl , of maak een afspraak voor een rondleiding (030-6342800)

Tot ziens !

Download de schoolgids

Contactgegevens

Beverakker 19
3994EK Houten

Telefoon:
0306342800
Website:
www.obs-debrug.nl
E-mailadres:
directie.brug@oo-h.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Nicky Mertens

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Openbaar Onderwijs Houten

Aantal scholen:
5
Aantal leerlingen:
1283
Website:
www.oo-h.nl

Samenwerkingsverband

Profi Pendi


Foto-impressie