Scholenopdekaart

obs De Paladijn

obs De Paladijn

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Dalton
Denominatie: Openbaar

De Paladijn is een openbare Daltonschool (in wording) met ruimte voor Kunst en Cultuur in de Voorstad. Wij willen het maximale uit iedere leerling halen, dat betekent dat we rekening houden met kinderen die leren moeilijk vinden als ook met kinderen die meer kunnen. We hebben een onderwijsaanbod dat in leerstof en manier van lesgeven ruimte biedt om alle leerlingen in de gevarieerde groep recht te doen. Het Daltononderwijs bij ons op school kenmerkt zich o.a. door:

·        Effectiviteit en doelmatigheid

·        Zelfstandigheid

·        Vrijheid en verantwoordelijkheid

·        Samenwerken

·        Reflecteren  

Wij werken daarnaast intensief samen met de Hagenpoort, openbare Daltonschool in het Centrum. Slogan hierbij is: de kunst van het samenwerken.

Contactgegevens

Smyrnastraat 1 B
7413BA Deventer
0570623183

Volg deze school op

Bestuursgegevens

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer
Aantal scholen: 17
Aantal leerlingen: 3753