Scholenopdekaart

obs De Paladijn

obs De Paladijn

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Jenaplan
Denominatie: Openbaar

 

Basisschool de Paladijn is een kleine school met ca. 75 kinderen. De Paladijn groeit onvoldoende om als zelfstandige school te kunnen voortbestaan. Met ingang van 1 augustus 2018 is de fusie met een andere openbare school, jenaplanschool de Kleine Planeet, een feit. Met het samengaan van deze twee openbare scholen wordt de sluiting van basisschool de Paladijn voorkomen. Een openbare basisschool in Voorstad-Centrum blijft hiermee bestaan, waardoor de schoolgaande kinderen van de Paladijn op hun vertrouwde plek onderwijs kunnen blijven volgen.

Het team van de Paladijn volgt samen met het team van de Kleine Planeet sinds begin schooljaar 2016-2017 de Jenaplanopleiding om de kinderen onderwijs te kunnen bieden die gestoeld is op de principes van het Jenaplanonderwijs. In de komende periode worden de huidige kinderen en ouders van de Paladijn begeleid in de overgang naar het Jenaplanonderwijs. Bij Jenaplanonderwijs staat niet de leerstof, maar het kind centraal. De leerstof sluit aan op de belevingswereld van de kinderen en wereldoriëntatie neemt een centrale plaats in met als basis ‘ervaren’, ‘ontdekken’ en ‘onderzoeken’. Groepen van drie verschillende leerjaren zijn samengevoegd in één stamgroep om te leren van en met elkaar. Het motto is: de wereld is jouw klaslokaal! Zie voor meer informatie  Jenaplanschool de Kleine Planeet  

Contactgegevens

Smyrnastraat 1 B
7413BA Deventer
0570623183

Volg deze school op

Bestuursgegevens

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer
Aantal scholen: 17
Aantal leerlingen: 3677