Scholenopdekaart

obs Die Heenetrecht

obs Die Heenetrecht

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Obs Die Heenetrecht is een openbare school. Een openbare school is, in het klein, een mogelijke afspiegeling van de maatschappij waarin de leerlingen later, als volwassenen, terecht zullen komen. De leerkracht van elke groep houdt in de dagelijkse lessen en omgang met de leerlingen daar bewust rekening mee. Het team van obs Die Heenetrecht gaat er voor alles vanuit dat de leerlingen zich thuis moeten voelen op school. Zij trachten dan ook een, in alle opzichten, veilige schoolomgeving te scheppen. In alle groepen streeft het team naar een ordelijke en functionele leeromgeving. In alle groepen worden duidelijke omgangsregels nageleefd. Tijdens de lessen is er sprake van structuur en regelmaat en krijgen de leerlingen veel positieve feedback.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Burg Versluijsstraat 18
4698AS Oud-Vossemeer

Telefoon:
0166672619
Website:
www.dieheenetrechtschool.nl
E-mailadres:
obs@dieheenetrechtschool.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

OCTHO, Stichting Openbaar Prim. Onderw. Tholen

Aantal scholen:
8
Aantal leerlingen:
833
Website:
www.octho.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio


Foto-impressie