Scholenopdekaart

P.C. Daltonschool De Rietakker

P.C. Daltonschool De Rietakker

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Dalton
Denominatie: Protestants-Christelijk

Visie van De Rietakker

Wij willen dat iedereen die onze school binnenstapt zich welkom weet. Er heerst binnen onze school een sfeer waarin je je prettig voelt. Wij gunnen het een ieder zijn eigenheid te behouden.  

Op De Rietakker mag iedereen zijn talenten inzetten en ontwikkelen. Hier wordt creatief denken gestimuleerd. We geven elkaar verantwoordelijkheid. We vertrouwen erop dat je lef durft te tonen, initiatiefrijk bent en de uitdagingen die je nog tegenkomt aangaat. 

Door samen te werken leer je van elkaar, doe je ideeën op word je sterker. Deze bagage geeft je handvatten die je zelfredzaamheid bevorderen. We genieten van wat goed gaat. 

Hier leggen we samen de fundering voor je toekomst waardoor je tot grote hoogte kunt reiken. Na De Rietakker heb je als kind de moed jouw toekomst tegemoet te treden en vertrouwen wij als leerkrachten en ouders erop dat je de capaciteiten hebt om jouw toekomst aan te kunnen.                          

Contactgegevens

Abt Ludolfweg 109
3732AN De Bilt

Telefoon:
0302203355
Website:
www.rietakker.nl
E-mailadres:
directie@rietakker.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Delta De Bilt voor Primair Onderwijs

Aantal scholen:
10
Aantal leerlingen:
2614
Website:
www.deltadebilt.nl

Foto-impressie