Scholenopdekaart

Rooms katholieke Basisschool De Arenberg

Rooms katholieke Basisschool De Arenberg

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Beste bezoeker.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze schoolprestaties en is het een goede(eerste) kennismaking met onze school. Uiteraard is een school meer dan cijfers, en als u meer informatie wilt, dan kunt u altijd een kijkje nemen op onze website www.arenberg.nl of contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Maas van Beek

(directeur)

Contactgegevens

Zandberg 70
4761TW Zevenbergen

Telefoon:
0168370589
Website:
www.arenberg.nl
E-mailadres:
info.arenberg@dewaarden.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting De Waarden

Aantal scholen:
18
Aantal leerlingen:
2789
Website:
www.dewaarden.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal-Moerdijk e.o.