Scholenopdekaart

Notenkraker

Notenkraker

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

De Notenkraker is een openbare erkende cultuurprofielschool. Dit houdt in dat de kinderen, gedurende de acht jaar dat ze bij ons op school zitten, naast het reguliere onderwijs, ook structureel kunstonderwijs volgen in de vakken dans, drama, muziek en beeldende vorming. Het resultaat is dat kinderen na acht jaar Notenkraker hebben geleerd zich op verschillende manieren te presenteren en hun ideeën, samen of individueel, vorm te geven in materialen, dans, muziek of drama. Ze creëren, bediscussiëren en presenteren niet alleen met elkaar maar hebben ook geleerd te kijken en luisteren. Om dit te realiseren kiest de school naast groepsleerkrachten voor gespecialiseerde vakleerkrachten.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Theophile de Bockstraat 100 D
1058VC Amsterdam

Telefoon:
0206178128
Website:
www.bsdenotenkraker.nl
E-mailadres:
info@bsdenotenkraker.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

A. van Zalinge

Schoolbestuur

Stichting Openbaar Onderw. aan de Amstel

Aantal scholen:
22
Aantal leerlingen:
7602
Website:
www.ooada.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie