Scholenopdekaart

Trijegeaster Honk

Trijegeaster Honk

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Trijegeaster Honk valt onder Onderwijsgroep Primus (www.ogprimus.nl), het overkoepelend bestuur van tien openbare basisscholen in de gemeente De Fryske Marren (Joure e.o.). Iedere school(locatie) heeft zijn eigen specifieke sfeer en karakter. Ruim 800 kinderen bezoeken de scholen van OG Primus en ontvangen onderwijs dat verzorgd wordt door circa 100 medewerkers. Onderwijsgroep Primus werkt sinds 2016 samen met Ondernetwerk De Basis onder Ambion Holding. De holding heeft als doel om te verbinden, faciliteren en ontwikkelen. Meer informatie over Ambion vindt u op www.ambionholding.nl.

Trijegeaster Honk is een openbare school, wat betekent dat ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele, religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. Op deze manier willen wij een brede basis leggen voor de toekomstige rol van de kinderen in onze samenleving.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Jetze Veldstraweg 49
8513CK Ouwsterhaule
0513551027

Volg deze school op

Bestuursgegevens

Onderwijsgroep Primus
Aantal scholen: 10
Aantal leerlingen: 804