Scholenopdekaart

Openbare Basisschool De Rietput

Openbare Basisschool De Rietput

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Openbare basisschool ‘de Rietput’ is redelijk centraal gelegen in Heukelum in een rustige naoorlogse wijk; de ‘oude’ nieuwbouw. Heukelum is een rustig, verkeersveilig dorp aan de rivier de Linge en heeft 2600 inwoners. Het behoort tot de gemeente Lingewaal (ingeklemd tussen Linge en Waal).We zijn een openbare school. Binnen de school werken de directeur en 11 leerkrachten, een administratief medewerker en een conciërge. Bij aanvang van schooljaar 2013-2014 zijn we gestart met ongeveer 160 leerlingen. Ze zijn verdeeld over 7 groepen.

Motto OBS ‘de Rietput’

Iedereen telt mee.

Missie OBS ‘de Rietput’

‘De Rietput’ is een school die goed onderwijs geeft aan een grote verscheidenheid van leerlingen. Respect voor de eigenheid van iedere leerling is een wezenlijk element in onze benadering. Ook richten we ons op het verder professionaliseren van de gehele schoolorganisatie en het voortdurend ontwikkelen van de talenten en vaardigheden van onze teamleden.

Visie OBS ‘de Rietput’

OBS 'de Rietput' wil een actieve brede school zijn, midden in het dorp, waar een educatief dagarrangement wordt geboden. Bij ons zijn de leerlingenbetrokken bij hun leefomgeving en ontwikkelen en leren ze dat ze deelgenoot zijn van onze dynamische maatschappij. We bieden op basis van ons zorgprofiel passend onderwijs aan, aan leerlingen uit ons dorp. We bieden een veilige en uitdagende leeromgeving. Waarin we vooruitstrevend zijn op ICT-gebied zijn en gebruik maken van goede methoden en onderwijsconcepten. In onze aanpak staan zelfstandigheid, zelfverantwoording en het ontwikkelen van de eigen talenten voorop. We willen opbrengstgerichtwerken, waarbij we streven naar de realisatie van het maximale leerrendement, binnen de mogelijkheden van iedere leerling. Uiteraard proberen we ons als school ook te richten naar de visie van ons bestuur, O2A5, waarin passend, open, boeiend en bij de tijd kernbegrippen zijn.

Bel, 0345-618210, gerust voor een afspraak als u belangstelling heeft voor onze school!

Contactgegevens

Voorste Gewind 10
4161AC Heukelum

Telefoon:
0345618210
Website:
www.obsderietput.nl
E-mailadres:
info@obsderietput.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stg. Openb. Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenland.

Aantal scholen:
25
Aantal leerlingen:
2782
Website:
www.o2a5.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Driegang


Foto-impressie