Scholenopdekaart

Openbare Basisschool De Zandheuvel

Openbare Basisschool De Zandheuvel

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Welkom op het SchoolVenster van Openbare Basisschool De Zandheuvel.

Openbare basisschool de Zandheuvel ligt in de ‘oude’ nieuwbouw van Asperen, gemeente Lingewaal.

Asperen is een oud stadje(893). De middeleeuwse ommuring, de waterpoort ende kerktoren bepalen het karakteristieke beeld van dit plaatsje. In de vorige eeuw zijn in het landelijke gebied rond Asperen als onderdeel van de Hollandse Waterlinie een aantal forten gebouwd.

De naam van de school is ontleend aan de zandlaag die zich hier dicht onder de oppervlakte bevindt. Het huidige schoolgebouw is in 1985 gebouwd. In de loop der jaren zijn er natuurlijk wat bouwkundige aanpassingen gedaan. De school heeft 8 lokalen, een inpandig speellokaal, een centrale hal, een teamkamer, een kantoor voor de directeuren een IB-ruimte. De school heeft een groot schoolplein en aan de achterzijde is er een groot grasveld. Dekinderen van groep 3 t/m 8 maken gebruik van de gymzalen van de Schildkamp. In het schooljaar 2013-2014 werken op de Zandheuvel 10 leerkrachten, 1 intern begeleider, een directeur en een administratief medewerker. Op 1 oktober 2012 telde de school 154 kinderen. Onze leerlingen zijn afkomstig uit Asperen, Acquoy, Oosterwijk, Herwijnen, Heukelum en Leerdam.

In ons logo staat Fluitend naar school. Dat beschouwen wij als een opdracht waar iedere dag aan gewerkt moet worden. Alleen kinderen die met plezier naar school gaan, kunnen zich goed ontwikkelen.

obs de Zandheuvel

  • is een openbare school; alle kinderen zijn welkom
  • hecht veel belang aan normen en waarden
  • streeft naar hoge resultaten
  • vindt de relatie met en inbreng van ouders belangrijk
  • leert kinderen zelfstandig werken
  • leert kinderen verantwoordelijkheid dragen
  • leert kinderen samenwerken
  • besteed aandacht aan alle kinderen
  • werkt met een plusklas

Heeft u belangstelling voor onze school, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Bijdendijkstraat 1
4147ED Asperen

Telefoon:
0345615222
Website:
www.obsdezandheuvel.nl
E-mailadres:
info@obsdezandheuvel.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stg. Openb. Primair Onderwijs Alblasserwaard/Vijfheerenland.

Aantal scholen:
24
Aantal leerlingen:
2768
Website:
www.o2a5.nl

Foto-impressie